By continuing to browse our site, you are consenting to the use of cookies. Click here for more information on the cookies we use.

Hide
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Navigate Up

Cartref

Repository for all approved National Occupational Standards

The National Occupational Standards (NOS) are statements of the performance standards that individuals must meet when carrying out functions in the workplace, together with basic knowledge and understanding specifications. Dewch o hyd i NOS yma

 


How to find the right NOS

3 easy steps to find the right National Occupational Standard

1

Enter Keywords or BCN / URN

NOS are identified by a Unique Registration Number (UNN / URN) and can be used for Search. Keywords can be used for a wider set of results.

2

Select Business Sector (Set)

Caiff SGC eu grwpio yn Setiau sy’n perthyn i’r sector y gellir eu defnyddio ynddo. Amrywiant o ran eu nifer, gan ddibynnu ar anghenion y sector. 

3

Dewiswch Alwedigaeth

Alinir y SGC i’r galwedigaethau perthnasol pan fyddant yn cael eu datblygu ac mae Chwilio yn ôl y rhain yn rhoi i chi set ehangach o ganlyniadau chwilio.


Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:77851ba0-d952-b05a-14db-99443f7bd6d5
  
  
  
Categori
  
There are no items to show in this view of the "Digwyddiadau i ddod" list.

Defnyddio Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol

Gellir defnyddio SGC mewn llawer o ffyrdd

Cyflogwyr

Creu safonau cymhwysedd ar gyfer rolau a chyfrifoldebau gweithwyr.

Ceiswyr Swyddi

Diweddaru CV, canfod gofynion swyddi o ran sgiliau a meini prawf perfformiad.

Darparwr hyfforddiant

Paratoi deunyddiau hyfforddi ar gyfer galwedigaethau penodol.

Unigolion

Ymchwilio i wahanol fathau o swyddi a gosod eu sgiliau/profiad yn erbyn y rhai sydd eu hangen.

Gweithwyr

Llunio swydd-ddisgrifiad a gwella cymhwysedd staff ar gyfer diwydiannau penodol.

Myfyrwyr

Casglu gwybodaeth ar gyfer deunyddiau astudio a dysgu gwahanol fathau o lefelau.

Sefydliad Addysgol

At bwrpas addysgu, creu deunyddiau cwrs ar gyfer myfyrwyr ac athrawon.

Gweithiwr proffesiynol HR

Shaping job-description on for recruitment staff new or plan training on for different such o skills.