By continuing to browse our site, you are consenting to the use of cookies. Click here for more information on the cookies we use.

Hide
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Navigate Up

Polisi Cwcis

Beth yw cwci?

Mae cwcis yn ffeiliau testun sy'n cynnwys symiau bach o wybodaeth a gaiff eu lawrlwytho i'ch dyfais wrth ymweld â gwefan. Yna caiff y cwcis eu hanfon yn ôl i'r wefan wreiddiol ar bob ymweliad dilynol, neu i wefan arall sy'n cydnabod y cwci hwnnw. Mae cwcis yn ddefnyddiol gan eu bod yn caniatáu gwefan i adnabod dyfais defnyddiwr. Mae cwcis yn gwneud llawer o wahanol swyddi, fel gadael i chi lywio rhwng tudalennau'n effeithlon, gan gofio eich dewisiadau, ac i wella profiad y defnyddiwr yn gyffredinol. Gallant hefyd helpu i sicrhau bod hysbysebion a welwch ar-lein yn fwy perthnasol i chi a'ch diddordebau. Mae'r cwcis a ddefnyddiwyd ar y wefan hon wedi cael eu categoreiddio yn seiliedig ar y categorïau a geir yn y canllaw Cookie ICC UK. Mae rhestr o'r holl gwcis a ddefnyddiwyd ar y wefan hon yn ôl categori wedi'i nodi isod:

Categori 1: cwcis angenrheidiol yn llym

Mae'r cwcis hyn yn hanfodol er mwyn eich galluogi i symud o gwmpas y wefan a defnyddio ei nodweddion, megis mynediad i feysydd diogel y wefan. Heb y cwcis hyn, ni ellir darparu'r gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt, fel basgedi siopa neu e-bilio.

Categori 2: cwcis perfformiad

Mae'r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio gwefan, er enghraifft pa dudalennau sy'n ymweld â hwy yn fwyaf aml, ac os ydynt yn cael negeseuon gwall o dudalennau gwe. Nid yw'r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth sy'n dynodi ymwelydd. Mae'r holl wybodaeth y mae'r cwcis hyn yn ei gasglu wedi'i chyfuno ac felly'n ddienw. Fe'i defnyddir yn unig i wella sut mae gwefan yn gweithio.

Math, pwrpas ac ymwthioldeb y cwcis a ddefnyddiwn:


Gwefan SGC (NOS) (http://nos.ukces.org.uk)

Cwci EnwPwrpasGwybodaeth ychwanegol
Microsoft SharePoint WSS_KeepSessionAuthenticatedGan fod dilysiad dienw wedi'i alluogi ar gyfer y gylchfa hon ar y we sy'n defnyddio dilysu integredig Windows, mae SharePoint yn defnyddio Cwci WSS_Keepsessionauthenticated i atal dychwelyd i'r wefan yn ddienw.

Daw i ben pan fydd y sesiwn yn gorffen 

 

Microsoft SharePointWSS_FullScreenModeCwci Microsoft SharePoint at ddefnydd mewnol o'r cymhwysiad er mwyn galluogi cyfathrebu, adnabod sesiwn y defnyddiwr, a/neu cyfnewid gwybodaeth gyda'r rheolydd cynnwys  Daw i ben pan fydd y sesiwn yn gorffen
Google Analytics

__utma
__utmb
__utmc
__utmv
__utmz

__utmt

Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am sut bydd ymwelwyr yn defnyddio'n safle ni. Byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth i gynhyrchu adroddiadau ac i'n helpu i wella'r safle.

Cwci sesiwn yw __utmc, caiff ei ddileu ar ddiwedd eich sesiwn.  Cwcis parhaus yw'r lleill i gyd a ddaw i ben 2 flynedd, 30 munud, 2 flynedd , 6 mis a 10 munud yn eu tro

Gellir cael rhagor o wybodaeth  ar wefan Google Analytics.

Baner Cwcis yr UE   UE (EU)Caiff y Cwci parhaus hwn ei gadw pan fydd y botwm ' hide' ar faner cwcis yr UE yn cael ei glicio.

Daw i ben ar ôl 10 mlynedd

 

Arolwg 'Popup' Arolwg 'Popup' Caiff y cwci parhaus hwn ei gadw ar ôl cwblhau'r arolwg sydyn (Popup)Daw i ben ar ôl 6 mis