By continuing to browse our site, you are consenting to the use of cookies. Click here for more information on the cookies we use.

Hide
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Navigate Up

Cartref

Repository ar gyfer yr holl Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol cymeradwy

Mae'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) yn ddatganiadau o'r safonau perfformiad y mae'n rhaid i unigolion eu cyflawni wrth gyflawni swyddogaethau yn y gweithle, ynghyd â manylebau gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol.​Sut i ddod o hyd i'r NOS iawn

3 cam hawdd i ddod o hyd i'r Safon Galwedigaethol Cenedlaethol gywir

1

Nodwch Allweddeiriau neu RhCU/URN

Adnabyddir SGC trwy Rif Cofrestru Unigryw (RhCU/URN) a gellir defnyddio hwn i Chwilio.  Gellir defnyddio allweddeiriau ar gyfer set ehangach o ganlyniadau. 

2

Dewiswch Sector Busnes (Set) 

Caiff SGC eu grwpio yn Setiau sy’n perthyn i’r sector y gellir eu defnyddio ynddo. Amrywiant o ran eu nifer, gan ddibynnu ar anghenion y sector. 

3

Dewiswch Galwedigaeth

Alinir y SGC i’r galwedigaethau perthnasol pan fyddant yn cael eu datblygu ac mae Chwilio yn ôl y rhain yn rhoi i chi set ehangach o ganlyniadau chwilio.​ ​ ​Defnydd o Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol
Gellir defnyddio NOS mewn sawl ffordd wahanol.

Cyflogwyr 
Creu safonau cymhwysedd mewnol ar gyfer rolau a chyfrifoldebau gweithwyr.​
Ceiswyr Gwaith
I ddiweddaru ailddechrau, dod o hyd i'r gofynion sgiliau swyddi a meini prawf perfformiad.​
Darparwr Hyfforddiant
Am baratoi deunyddiau Hyfforddiant ar gyfer y galwedigaethau penodol. ​
Unigolion 
Ymchwilio gwahanol fathau o swyddi a chyfateb eu sgiliau / profiad i'r rhai sydd eu hangen.
Gweithwyr
Creu disgrifiad swydd a gwella cymhwysedd staff ar gyfer diwydiannau penodol.
Myfyrwyr
I gasglu'r wybodaeth ar gyfer deunydd astudio a dysgu gwahanol fathau o lefelau.​
Sefydliad Addysgol
At ddibenion addysgu, gan greu deunyddiau cwrs ar gyfer myfyrwyr ac athrawon.​
HR proffesiynol
Creu disgrifiad swydd i recriwtio staff newydd neu gynllun hyfforddi ar gyfer gwahanol fathau o sgiliau.