By continuing to browse our site, you are consenting to the use of cookies. Click here for more information on the cookies we use.

Hide
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Navigate Up

Cartref

Cronfa ar gyfer yr holl Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol cymeradwy

Mae'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) yn ddatganiadau o'r safonau perfformiad y mae'n rhaid i unigolion eu cyflawni wrth gyflawni swyddogaethau yn y gweithle, ynghyd â manylebau gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol.
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:41505ba0-99ba-b05a-14db-95d37e755e3f
  
  
Categori
  
  
28 Nov2022ApprenticeshipDigwyddiad Recriwtio Cyflogwr Prentisiaethau Sylfaen ar gyfer Peirianneg
12 Dec2022ApprenticeshipDyfodol prentisiaethau yn yr Alban

 Dewch o hyd i NOS yma

 


How to find the right NOS

3 easy steps to find the right National Occupational Standard

1

Enter Keywords or BCN / URN

NOS are identified by a Unique Registration Number (UNN / URN) and can be used for Search. Keywords can be used for a wider set of results.

2

Select Business Sector (Set)

Caiff SGC eu grwpio yn Setiau sy’n perthyn i’r sector y gellir eu defnyddio ynddo. Amrywiant o ran eu nifer, gan ddibynnu ar anghenion y sector. 

3

Dewiswch Alwedigaeth

Alinir y SGC i’r galwedigaethau perthnasol pan fyddant yn cael eu datblygu ac mae Chwilio yn ôl y rhain yn rhoi i chi set ehangach o ganlyniadau chwilio.


Defnyddio Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol

Gellir defnyddio SGC mewn llawer o ffyrdd

Cyflogwyr

Creu safonau cymhwysedd ar gyfer rolau a chyfrifoldebau gweithwyr.

Ceiswyr Swyddi

Diweddaru CV, canfod gofynion swyddi o ran sgiliau a meini prawf perfformiad.

Darparwr hyfforddiant

Paratoi deunyddiau hyfforddi ar gyfer galwedigaethau penodol.

Unigolion

Ymchwilio i wahanol fathau o swyddi a gosod eu sgiliau/profiad yn erbyn y rhai sydd eu hangen.

Gweithwyr

Llunio swydd-ddisgrifiad a gwella cymhwysedd staff ar gyfer diwydiannau penodol.

Myfyrwyr

Casglu gwybodaeth ar gyfer deunyddiau astudio a dysgu gwahanol fathau o lefelau.

Sefydliad Addysgol

At bwrpas addysgu, creu deunyddiau cwrs ar gyfer myfyrwyr ac athrawon.

Gweithiwr proffesiynol HR

Shaping job-description on for recruitment staff new or plan training on for different such o skills.